051 292 266 | info@novax.hr

Opatija Fight Night 11 – izrada plakata i ulaznica

KLIJENT

OFC

KATEGORIJA

GRAFIČKI DIZAJN, PRIPREMA I TISAK

KORIŠTENI ALATI / VJEŠTINE

INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR

Više naših radova