051 292 266 | info@novax.hr

Lovranska kronika Alberta Paesanija

KLIJENT

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA LOVRAN

KATEGORIJA

GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA

KORIŠTENI ALATI / VJEŠTINE

INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR

Više naših radova