Di mare – izrada reklamnih materijala i cjenika

KLIJENT

DI MARE

KATEGORIJA

GRAFIČKI DIZAJN, PRIPREMA I TISAK

KORIŠTENI ALATI / VJEŠTINE

INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR
CNC I LASERSKO IZREZIVANJE PLEXIGLASA

Više naših radova