051 292 266 | info@novax.hr

Zaštitne pregrade

Izrađujemo ZAŠTITNIE PREGRADE za blagajničke pulteve, štandove, kozmetičke salone, pekarnice, ljekarne…
OTVOR PO ŽELJI GRATIS! Zaštitite Vaše djelatnike i klijente